Rotex 1450

Hos Rotex 1450 har vi valgt at kombinere grundværdier fra Rotary International og vores egne mål og visioner. Det betyder, at vi arbejder for et stærkt lokalsamfund og fællesskab, for at samtidigt tage os af distriktets internationale udvekslingsstuderende og sørger for, at deres udvekslingsophold bliver lige så gode som vores egne var.

Rotex er det naturlige springbræt fra Rotarys Youth Exchange Program til Rotaract, og senere til Rotary. Derfor vil vi, i tæt samarbejde med distriktets Rotary klubber, sørge for at arbejde og assistere dem i den strategiske planlægningsproces bag distriktets mange arrangementer for distriktets Inbounds og Outbounds.
For de internationale udvekslingsstuderende, er vores mål at integrere dem i skolen og vennegrupper uden for skole, og tage dem med ud og opleve dele af Danmark man normal ikke har mulighed for.

For at kunne realisere vores mål har vi åbnet op for medlemmer fra hele Danmark. Distrikt 1450 rummer store studiebyer som Aarhus, Herning og Esbjerg, og derfor vil disse byer sandsynligvis huse mange tidligere udvekslingsstuderende, både inden og uden for distriktet, og deres medlemskab skal ikke begrænses på nogen måde. Det betyder, at alle kan være en del af Rotex 1450, uanset om man er sendt afsted fra Danmarks øvrige distrikter.

Rotex 1450 blev stiftet d. 25. september 2021, og den stiftende bestyrelse vil i det stiftende år sidde på deres poster indtil generalforsamlingen i april 2023.

Rotex 1450s bestyrelse har ialt 7 medlemmer:

Præsident: Frederikke Raahede Andersen
Vice-Præsident: Frederik Andreasen
Kasserer: Marie-Louise Würtz
Medlemsansvarlig: Stine Mai Kempel
Kommunikationskoordinator: Eline Pugholm
Eventansvarlig: Oliver Svane
Projektansvarlig: Sylvester Tømmerby Harpøth

Kommentar fra Præsidenten:
Sammen med den stiftende bestyrelse, er vi udfordret af den globale pandemi, da drivkraften bag vores formål, vores in- og outbounds, er stærkt begrænset. Men jeg vil, sammen med den siddende bestyrelse, sørge for at udnytte pandemiens begrænsninger bedst muligt i vores stiftende år, til at etablere et solidt fundament i alle Rotex 1450’s lag, sådan vi er bedst muligt forberedt til at velkomme vores internationale inbounds til Danmark, lige så vel som at byde vores outbounds et varmt gensynskram og velkommen til et nyt, dynamisk og internationalt fællesskab.

District(s)
D1450
Association Email
Social Media
Year Founded
2021
Current President
Frederikke Raahede Andersen
Current President Email
Rotary Alumni Association